Đo đạc nhà đất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG PHÚC THÀNH 
Đ/c : 1352 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, TP. HCM.
ĐT : (028) 2229 7759
Hotline: 0908 098 200
E-Mail: phucthanhcsc@gmail.com
Website: www.phucthanhcsc.com

 

Chuyên:

  1. ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
  2. ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÁC TỶ LỆ
  3. KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH
  4. ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG NHÀ  ĐẤT
  5. ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI TOẢ
  6. ĐO ĐẠC PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  7. ĐO ĐẠC LẬP THỦ TỤC GIAO, THUÊ ĐẤT
  8. ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ TỔNG THỂ PHÂN LÔ
  9. ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH, RANH ĐẤT
  10. ĐO ĐẠC TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG SAN LẤP

Đo đạc || do dac || đo vẽ || do ve || dịch vụ đo vẽ || dich vu do ve || dịch vụ đo đạc || dich vu do dac || dịch vụ đo vẽ nhà đất || dich vu do ve nha dat || dịch vụ đo đạc nhà đất || dich vu do dac nha dat || đo đạc nhà bè || do dac nha be || đo vẽ nhà bè || do ve nha be || đo vẽ nhà đất || do ve nha dat || đo đạc nhà đất || do dac nha dat || đo đạc quận 7 || do dac quan 7 || đo vẽ quận 7 || do ve quan 7 || đo vẽ quận || do ve quan || đo đạc quận || do dac quan || dịch vụ đo vẽ || dịch vụ đo đạc 

Gọi ngay: 0908 098 200