Bảng giá đo đạc

Căn cứ vào quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.

STT

DIỆN TÍCH (M2)
ĐƠN GIÁ Ghi Chú
Hộ gia đình, Cá nhân(VNĐ) Tổ chức, cơ quan, đơn vị(VNĐ)
I Trích đo thửa đất      
1 <100m2 2.333.098 2.538.100 - Đơn giá dịch vụ thoả thuận theo từng hồ sơ,
- Phí kiểm định thoả thuận theo từng bản vẽ.
2 100m2 đến <300m2 2.770.553 3.014.000
3 300m2 đến <500m2 2.936.215 3.194.400
4 500m2 đến <1000m2 3.596.860 3.912.900
5 1000m2 đến <3000m2 4.937.992 5.371.600
6 3000m2 đến <10.000m2 7.582.569 8.248.800
II Đo vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng 10.000 đ/m2 (< 800,000 lấy tròn 800,000 đ) 11.200 đ/m2(< 1000,000 lấy tròn 1000,000 đ)
III Đo vẽ hiện trạng kiến trúc nhà ở, công trình xây dựng 25.000đ/m2
 
25.500 đ/m2
 
IV Vẽ Xin phép xây dựng 15.000đ/m2 15.000đ/m2
V Thiết kế kiến trúc nhà phố 180.000/m2 180.000/m2
VI Định vị mốc ranh đất 625.176/ 1 Điểm 625.176/ 1 Điểm
  Phí vận chuyển 50,000 100,000
  Thuế VAT 10% 10%

Công ty Cổ Phần Đo Đạc Xây Dựng Phúc Thành
Chuyên thực hiện:
– Đo đạc hiện trạng nhà – đất
– Đo dạc phục vụ công tác đền bù giải toả
– Đo đạc phục vụ tranh chấp
– Đo đạc lập thủ tục giao, thuê đất
– Đo đạc lập bản đồ tổng thể phân lô
– Đo đạc khảo sát địa hình
– Đo đạc định vị công trình, ranh đất
– Đo đạc tính toán khối lượng san lấp
– Thi công san lấp mặt bằng
– Thiết kế xin phép xây dựng
– Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
– Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ
– Dịch vụ công chứng, trước bạ
– Dịch vụ xin phép xây dựng
– Dịch vụ môi giới bất động sản
LH: 0908 098 200 or 082 229 7759 A CHUNG
Email: phucthanhcsc@gmail.com. Tel.0908098200

Gọi ngay: 0908 098 200